Kuddedier

Paarden zijn van nature sociale dieren die in kleine groepen leven. De kudde geeft veiligheid. Er zijn meer ogen die opletten. Verder wordt de kans dat hij wordt opgegeten kleiner. Voor een paard is het ook gunstig om vriendschappen te smeden. Maar deze vriendschappen zet hij zo overboord als hij een plek kan opschuiven in de rangorde.

006kudde

Voor een paard zijn dit belangrijke mechanismen om te overleven. En dat is zijn voornaamste doel. In de kudde is een duidelijke rangorde. Hoewel die voor ons niet altijd duidelijk is. Er is niet zo zeer één leider en één laagste in rang. Een paard weet van zichzelf welke paarden hoger staan en welke lager staan. Voor een ander paard kan dat net iets anders liggen. Even een voorbeeldje van drie paarden. A(An), B(Bo) en C(Cleo)

006rangorde1k
An staat boven Bo maar is wel bevriend met Cleo.

Als An bij de boom staat dan kan Cleo ook even de schaduw opzoeken.

Maar Bo mag dat niet van An.

 

006rangorde2k

 

Zodra An wegloopt bij de boom gaat Bo naar de boom.

Cleo moet nu ook weg want ze staat lager dan Bo.

 

Voor een buitenstaander is het niet altijd duidelijk hoe de rangorde precies is. Toch weten de paarden waar hij of zij aan toe is. De rangorde schept zekerheid en rust voor alle dieren van de kudde.

Door allerlei, soms heel kleine, lichaamssignalen laten de groepsleden elkaar weten of ze elkaar accepteren of juist niet. Hierdoor wordt in de groep continu de rangorde bevestigd.

006spelen

Uit onderzoek naar het gedrag van paarden is gebleken dat paarden vriendschappen aan gaan die wel jaren kunnen duren. Paarden uiten vriendschap door samen te spelen en elkaars vacht te verzorgen. In de kudde staan de oudere merries altijd bovenaan en functioneren als echte leidsters. De ruinen blijven tot hoge leeftijd met de jongere paarden spelen, waardoor zij leren hoe zij zich als paard moeten gedragen.

De merrie bepaalt dus waar de groep heen gaat en hoelang de kudde daar blijft. De hengst dus niet. Hij beschermt de kudde. Ook zorgt de merrie ervoor dat de groepsleden zich onderling gedragen. Een paard dat vervelend doet, wordt buiten de groep geplaatst. Omdat dat paard dan de bescherming van de groep mist en kwetsbaar is, zal het snel onderdanig gedrag vertonen en weer in de groep mogen.

Wist je dat...

006kuddemens

 

 

 Mensen ook kuddedieren zijn. Het liefst doen we alles zonder enig risico, dus precies zoals de mensen waar we bij willen horen doen. Meestal is dat ook helemaal niet erg, het geeft mensen een band en een veilig gevoel. Een oud liftexperiment laat het kuddegedrag van mensen in kleine ruimtes zien. De man die op het linker plaatje in het midden staat, was als eerste in de lift. De mensen die erbij komen, gaan allemaal met hun gezicht naar de muur toestaan. De man in het midden draait zich na een aantal minuten ook met zijn gezicht naar de muur.