De gangen

Takt wil zeggen dat het paard in elke gang zijn benen regelmatig en in de juiste volgorde neerzet. De takt kan ook als ritme worden gezien: De verzamelde gangen worden met een hoge takt of hoog ritme gereden en de verruimende gangen met een lage takt of laag ritme. De stap is dus een 4-takt, de draf een 2-takt en de galop een 3-takt.

Taktverstoring, zoals telgang, overkruist galop, onregelmatigheid, teugelkreupelheid treden op als het paard niet is recht gericht en niet in balans loopt.

De stap is een vier-takt. De vier benen van het paard worden afwisselend opgetild en weer neergezet in de volgende volgorde: linksachter, vervolgens linksvoor, dan rechtsachter en tot slot rechtsvoor.

Stap

002stap 002beenzettingstap

Draf

De draf is een twee-takt en heeft een zweefmoment, waarin alle vier de benen van de grond zijn. De diagonale benen worden gelijktijdig opgetild en weer neergezet.

003draf003beenzetting draf

Galop (Afbeelding is linkergalop)

De galop is een drie-takt en heeft ook een zweefmoment. Er is een linker- en een rechtergalop. Op het plaatje ziet u de linkergalop. De volgorde van oplichten en neerzetten van de benen is als volgt: Rechterachterbeen, het diagonale benen paar: linksachter + rechtsvoor tegelijk, en dan het linkervoorbeen.

004galop004beenzet linkergalop

De draf gymnastiseert, de galop activeert en de stap controleert. De stap is eigenlijk de moeilijkste gang en de verradelijkste! De stap laat het meest duidelijk zien wat het probleem is bij een paard.